An English version of the text will follow later

De geestelijke gezondheidszorg (in België) is de laatste jaren sterk aan het veranderen. Eén van de vernieuwingen is dat patiënten steeds meer kunnen participeren en meer regie krijgen over hun eigen zorgproces en de beslissingen die hier mee gepaard gaan. De laatste jaren zijn er dan ook voorzichtige initiatieven ontstaan om patiënten te laten participeren aan multidisciplinaire teambesprekingen.
Want dit is immers ‘de plaats’ waar de belangrijkste beslissingen met betrekking tot behandeldoelen en ontslagplanning worden genomen.

Tot op heden bestaat er weinig evidentie over de invloed van participatie van patiënten tijdens teambesprekingen in de GGZ op variabelen zoals therapietrouwheid,
eigen-effectiviteit, tevredenheid over communicatie met hulpverleners, betrokkenheid en het proces van gedeelde besluitvorming.
Ook is er bijzonder weinig geweten wat het voor patiënten en hulpverleners betekent als de structuur van een teambespreking plots verandert doordat patiënten participeren.

Deze studie tracht hier verandering in te brengen.
Meer informatie over de studie is terug te vinden onder de tweede rubriek van deze webpagina. Daar worden de verschillende stappen van de studie uitgebreider toegelicht. Regelmatig worden vorderingen en nieuwtjes op deze webpagina via de blog gepost.

Deze studie wordt georganiseerd vanuit de Alexianen Zorggroep Tienen, loopt in samenwerking met de Universiteit Gent en werd goedgekeurd door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek van Broeders van Liefde.

Advertenties